Ja som a casa


Aquesta matinada, després d’una tirada llarga, hem arribat a Sant Cugat. Estem contents d’haver acomplert el què ens havíem proposat i l’experiència ha estat molt enriquidora. 

Especialment les rebudes als diferents països han estat una sorpresa i ens ha permès conèixer persones molt interessants.

Mireu què marca el conta-quilòmetres. Per molt poc no arribem als 7.400